Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie

jest:

As-Pol Sp. z o.o. Sp. K

ul. Stanisława Lema 34
43-603 Jaworzno

sklep@miesodlapsow.pl

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona

Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe

informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

  1. Dane dostępowe i hosting

Nasze strony internetowe można odwiedzać bez podawania danych osobowych. W

przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie

jedynie tzw. logi serwera, np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę

wywołania, ilość przesyłanych danych oraz składającego zapytanie dostawcę usług

internetowych (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są

analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej

strony internetowej i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1

lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na

optymalnym, prawidłowym prezentowaniu naszych stron internetowych i oferty.

1.1 Hosting

Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte najpóźniej w ciągu siedmiu dni po

zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie.

Usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone

na nasze zlecenie przez naszych usługodawców w ramach powierzenia przetwarzania

danych. O ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, wszystkie dane

dostępowe oraz dane zebrane w przewidzianych do tego celu formularzach na naszej

stronie, będą przetwarzane na ich serwerach. W przypadku pytań dotyczących naszych

usługodawców i podstaw współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami. Nasze

dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa

prawa".

1.2 Content Delivery Network

  1. Gromadzenie i przetwarzanie danych w celach

realizacji umowy oraz kontaktowych

2.1 Przetwarzanie danych w celach realizacji umowy

Przetwarzamy dobrowolnie podane przez Państwa w trakcie składania zamówienia

dane osobowe w celu realizacji umowy (łącznie z zapytaniami dot. rozpatrywania

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji oraz w zakresie obowiązku

informowania o niezbędnych aktualizacjach). Podstawą prawną w tym zakresie jest art.

6 ust. 1 lit. b RODO. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą

danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia i bez ich podania nie jesteśmy w

stanie go zrealizować. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z

formularzy, do których wprowadzane są dane.

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, w szczególności w

zakresie przekazywania danych naszym usługodawcom w celu realizacji zamówień,

płatności i wysyłki, znajdą Państwo w kolejnych częściach niniejszej polityki

prywatności. Po zrealizowaniu umowy przetwarzanie Państwa danych zostanie

ograniczone, a po upływie okresów przechowywania wymaganych na gruncie

przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6

ust. 1 lit. c RODO), chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

na dalsze wykorzystanie tych danych w innych celach lub zastrzeżemy prawo ich

dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej

sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

W celu skrócenia czasu ładowania się naszych stron internetowych wykorzystujemy

tzw. Content Delivery Network („CDN"). W ramach usług CDN – treści znajdujące się na

stronie, np. duże pliki multimedialne są dostarczane za pośrednictwem regionalnych

serwerów zewnętrznych dostawców usług CDN. Oznacza to, że również tzw. dane

dostępowe są przetwarzane na serwerach dostawców usług CDN. Świadczone dla nas

w tym zakresie usługi realizowane są w ramach zawartej z usługodawcami umowy

powierzenia danych.Nasi usługodawcy mają siedzibę i/lub wykorzystują serwery

zlokalizowane w krajach spoza UE i EOG. W stosunku do tych państw, Komisja

Europejska nie wydała decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych.

Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych

przez Komisję Europejską. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych

usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami.

Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa

prawa".

System zarządzania towarami

W celu obsługi zamówień i realizacji umowy korzystamy również z zewnętrznego

systemu zarządzania towarami. Nasi usługodawcy świadczą dla nas w tym zakresie

usługi w ramach umowy powierzenia danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące

naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się

z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i

Państwa prawa".

2.2 Konto klienta

Jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielą Państwo swojej zgody na założenie

konta klienta – będziemy przetwarzać niezbędne w tym celu Państwa dane osobowe.

Będą one również wykorzystywane do przyszłych zamówień na naszej stronie

internetowej. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu

należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane

kontaktowe i Państwa prawa" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w ustawieniach

konta klienta. Po usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych

zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w

przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6

ust. 1 lit. c RODO), chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych w innych celach, o czym w takiej

sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

2.3 Przetwarzanie danych w celach kontaktowych

W ramach komunikacji z klientem przetwarzamy dane osobowe w celu opracowania

Państwa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te udostępniają nam Państwo

dobrowolnie podczas kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub poczte email).

Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są

niezbędne do opracowania zapytania. To, jakie dane są gromadzone, wynika

bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Po pełnym opracowaniu

Państwa zapytania, Państwa dane zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo

wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze wykorzystanie tych danych w

innych celach lub zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo

dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy w niniejszej polityce

prywatności.

  1. Przetwarzanie danych celem realizacji dostawy

W celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przekazujemy Państwa dane

wybranej przez Państwa w procesie składania zamówienia firmie spedycyjnej, której

zlecono dostawę zamówionych produktów.

  1. Przetwarzanie danych celem realizacji płatności

W celu realizacji płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z

zewnętrznymi usługodawcami obsługującymi elektroniczne płatności online i

przekazujemy Państwa dane wybranej przez Państwa w procesie składania zamówienia

firmie obsługującej płatność. Powyższe służy realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b

RODO).

Przetwarzanie danych celem zapobiegania nadużyciom i optymalizacji

płatności

W niektórych sytuacjach możemy przekazywać naszym usługodawcom dodatkowe

informacje, które mogą zostać przez nich wykorzystane wraz z informacjami

niezbędnymi do zrealizowania płatności. Usługodawcy ci działają wówczas na nasze

zlecenie jako podmioty przetwarzające i świadczą dla nas usługi w zakresie

zapobiegania nadużyciom i optymalizacji procesów płatności (np. fakturowanie, analiza

odrzuconych płatności, wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy to

realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed nadużyciami i

oszustwami oraz w zakresie skutecznego zarządzania płatnościami.

  1. Kanały działań marketingowych: poczta e-mail

Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas na podstawie udzielonej

przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będziemy korzystać z przekazanych

nam przez Państwa danych w celu regularnego przesyłania naszego newslettera drogą

elektroniczną.

Rezygnacja z newslettera jest możliwa w każdej chwili. W tym celu należy wysłać

wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i

Państwa prawa" lub skorzystać z zamieszczonego w newsletterze linka wypisującego z

listy odbiorców. Po wypisaniu się z listy odbiorców newslettera usuniemy Państwa

adres e-mail, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych, o czym w

takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

5.1 Wysyłanie newslettera

5.2 Wysyłanie zaproszenia do wystawienia opinii o zakupie

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia (art. 6 ust. 1

lit. a RODO), wówczas użyjemy Państwa adresu e-mail w celu przesłania Państwu

elektronicznego zaproszenia do ocenienia zakupu dokonanego w naszym sklepie.

Wystawienie opinii/oceny odbywa się za pośrednictwem wykorzystywanego przez nas

systemu opinii. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili poprzez

wysłanie wiadomości z informacją o wycofaniu zgody na nasz adres kontaktowy

wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa". Alternatywnie mogą

Państwo skorzystać również z linka wypisującego z listy odbiorców newslettera

zamieszczonego w wiadomości z zaproszeniem do wystawienia opinii.

Zaproszenia do wystawienia opinii są wysyłane przez naszego usługodawcę Trusted

Shops GmbH Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy (Trusted Shops). W ramach

wysyłania zaproszeń, otrzymujemy od Trusted Shops informacje o statusie (np. czy

dane zaproszenie do wystawienia opinii zostało wysłane i czy dotarło do adresata).

Odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji naszego

uzasadnionego interesu, jakim jest otrzymywanie informacji dot. zaproszeń do

wystawienia opinii, aby w razie potrzeby móc na tej podstawie dokonywać

optymalizacji, jak również w celu realizacji uzasadnionego interesu Trusted Shops,

jakim jest możliwość oferowania tej usługi.

Za wysyłanie zaproszeń do wystawienia opinii oraz za gromadzenie i wyświetlanie

informacji dotyczących opinii i oceny lub statusu odpowiadamy wspólnie z Trusted

Shops.

W ramach tej wspólnej odpowiedzialności istniejącej pomiędzy nami a Trusted Shops,

w przypadku pytań dotyczących ochrony Państwa danych lub chęci dochodzenia

swoich praw, prosimy o kontakt z Trusted Shops. Dane kontaktowe dostępne są na

niniejszej stronie. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat ochrony

danych w firmie Trusted Shopsj. Niezależnie od tego mogą Państwo również zawsze

skontaktować się bezpośrednio z nami. W razie potrzeby, Państwa zapytanie zostanie

przekazane do Trusted Shops, które jest współodpowiedzialne za przetwarzanie

danych.

  1. Pliki cookie i podobne technologie

Ogólne informacje

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej oraz umożliwić Państwu

korzystanie z jej kluczowych funkcji, wykorzystujemy w tym celu narzędzia

technologiczne, w tym tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które

są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane

przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po

jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa

urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy

kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies).

Ochrona prywatności urządzeń końcowych

Podczas korzystania z naszej oferty online wykorzystujemy technologie, które są

absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego i optymalnego korzystania z

niezbędnych funkcji naszej strony internetowej. W tym zakresie, przechowywanie

informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji, które są już

przechowywane w jego urządzeniu końcowym, nie wymagają zgody użytkownika.

W przypadku funkcji, które nie są absolutnie niezbędne, przechowywanie informacji w

urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji już zapisanych w jego

urządzeniu końcowym wymaga zgody użytkownika. Należy uwzględnić, iż w przypadku

braku zgody, niektóre funkcje lub elementy witryny mogą nie być dostępne w pełnym

wymiarze. Wszelkie udzielone przez użytkownika zgody zachowują ważność do czasu

wycofania zgody, konfiguracji ustawień lub zresetowania odpowiednich ustawień w

urządzeniu końcowym.

Wszelkie dalsze przetwarzanie danych za pomocą plików cookie i innych

technologii

Wykorzystujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia

prawidłowego i optymalnego korzystania z niezbędnych funkcji naszej strony

internetowej (np. funkcja koszyka zakupowego). Technologie te przetwarzają dane

takie jak np. Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i

przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. o

zawartości koszyka zakupowego). Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji

naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji

naszej oferty.

Ponadto wykorzystujemy również narzędzia technologiczne w celu wypełnienia

obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia otrzymania zgody

na przetwarzanie Państwa danych osobowych), jak również w celu analityki

internetowej i marketingu internetowego. Dalsze informacje na ten temat, w tym

odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, znajdują się w kolejnych

sekcjach niniejszej polityki prywatności.

W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia

dotyczące zmiany ustawień w zakresie cookies. Dostępne są one pod następującymi

linkami: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Gdy na wykorzystywanie określonych narzędzi technologicznych została nam

udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), może zostać ona wycofana

przez Państwa w każdej chwili. W celu wycofania zgody proszę skontaktować się z

nami za pośrednictwem adresu kontaktowego wskazanego w punkcie „Nasze dane

kontaktowe i Państwa prawa".

  1. Wykorzystywanie plików cookies i podobnych

narzędzi technologicznych

O ile wyrazili Państwo na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wykorzystujemy na

naszej stronie internetowej wskazane poniżej pliki cookies i inne, podobne narzędzia

technologiczne zewnętrznych usługodawców. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i

zakończeniu korzystania z danego narzędzia technologicznego, dane zebrane w

ramach korzystania z tych narzędzi zostaną usunięte. Udzielona zgoda może zostać

wycofana przez Państwa w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje dotyczące

możliwości odwołania zgody i Państwa prawa do sprzeciwu znajdują się w punkcie

"Pliki cookie i podobne technologie". Dalsze informacje znajdą Państwo na stronach

poszczególnych usługodawców. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych

usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami.

Dane kontaktowe znajdą Państwo w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa

prawa".

7.1 Wykorzystywanie usług Google

Korzystamy z wskazanych poniżej narzędzi technologicznych firmy Google Ireland Ltd,

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Informacje zbierane

automatycznie przez technologie firmy Google dotyczące korzystania z naszej strony

internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre

Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie

wydała dla USA decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nasza

współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez

Komisję Europejską. W przypadku gdy w ramach użycia narzędzi technologicznych

Google dochodzi do przetwarzania Państwa adresu IP, wówczas dzięki włączonej

anonimizacji IP Państwa adres jest skracany przed zapisaniem na serwerach Google.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google

i tam skrócony. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii Google

opisanych w niniejszej polityce prywatności, przetwarzanie danych odbywa się na

podstawie zawartej z Google umowy o współadministrowanie danymi osobowymi

zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez

Google znajdą Państwo w polityce prywatności na stronie firmy Google.

Google Analytics

W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej wykorzystujemy Google

Analytics – narzędzie do analityki internetowej firmy Google, które automatycznie

przetwarza w tym celu Państwa dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o

urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony

internetowej) oraz tworzy na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Do

tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Państwa adres IP co do zasady nie

jest łączony z innymi danymi zebranymi przez Google. Przetwarzanie danych w ramach

usługi Google Analytics odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy

powierzenia danych.

W celu zoptymalizowania i uatrakcyjnienia oferty naszej strony internetowej

aktywowaliśmy również ustawienia udostępniania danych dla "produktów i

usług Google". Umożliwia to Google dostęp do danych zebranych i przetwarzanych w

ramach usługi Google Analytics oraz ich wykorzystanie do ulepszania produktów i

usług świadczonych przez Google. Udostępnienie w tym celu danych firmie Google

odbywa się na podstawie dodatkowej umowy zawartej pomiędzy administratorami

danych. Nie mamy wpływu na późniejsze przetwarzanie danych przez Google.

Google Ads

Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania

oraz na stronach osób trzecich. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony

internetowej w Państwa urządzeniu automatycznie zapisany zostanie plik

remarketing cookie firmy Google, który na podstawie odwiedzanych przez Państwa

stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na Państwach zainteresowaniach

przetwarzając w tym celu za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) Państwa

dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także

informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej). Dalsze przetwarzanie

danych ma miejsce tylko wtedy, gdy aktywowali Państwo w ustawieniach swojego

konta Google opcję personalizacji reklam. W takim przypadku - jeśli będą Państwo

podczas wizyty na naszej stronie internetowej zalogowani jednocześnie w serwisie

Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi zebranymi w ramach usługi

Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania tzw. list grup docelowych dla celów

remarketingu na różnych urządzeniach.

Do celów analityki internetowej używamy narzędzia Google Ads Conversion

Tracking, aby zmierzyć i dokonać analizy Państwa zachowania w sytuacji gdy

odwiedzili Państwo naszą stronę za pośrednictwem reklamy w ramach narzędzia

Google Ads. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie oraz przetwarzane

dane takie jak: adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także

informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, np. wizyta na stronie

internetowej lub rejestracja do newslettera. Na podstawie tych danych tworzone są

następnie pseudonimowane profile użytkowników.

Google Maps

W celu wizualnej prezentacji geograficznych informacji Google Maps będzie zapisywać

i przetwarzać informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z map oraz

poszczególnych funkcji, w tym np. Państwa adres IP i dane dotyczące lokalizacji. Nie

mamy wpływu na powyższe przetwarzanie danych przez Google.

Google reCAPTCHA

Celem zabezpieczenia przed spamem oraz zapobiegania nadużyciom i

nieprawidłowemu użytkowaniu naszych formularzy internetowych (np. przy użyciu

szkodliwych botów), z naszą stroną internetową zintegrowane zostało narzędzie

Google reCAPTCHA które przetwarza w tym celu Państwa dane (adres IP, czas wizyty

na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące

korzystania z naszej strony internetowej) i na ich podstawie za pomocą skryptów

JavaScript i plików cookie przeprowadza analizę korzystania przez Państwa z naszej

strony internetowej. Dane osobowe wprowadzane przez Państwa w poszczególnych

polach formularzy na naszych stronach nie będą odczytywane lub zapisywane.

Google Fonts

W celu zapewnienia spójnego prezentowania treści na naszych stronach internetowych

z naszą stroną internetową zintegrowany jest skrypt „Google Fonts”, który przetwarza

Państwa dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce,

a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej). Nie mamy

wpływu na powyższe przetwarzanie danych przez Google.

7.2 Wykorzystywanie usług Facebook

Facebook Pixel

Wykorzystujemy narzędzie Piksel Facebooka dostarczane przez Facebook Ireland Ltd,

4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Zakres wykorzystywanych

przez nas funkcjonalności narzędzia Piksel Facebook został wskazany poniżej. Piksel

Facebooka automatycznie gromadzi i zapisuje dane (Państwa adres IP, czas wizyty na

stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące

korzystania z naszej strony internetowej, np. wizyta na stronie internetowej lub

rejestracja do newslettera). Na podstawie tych danych tworzone są następnie

pseudonimowane profile użytkowników.

W ramach tzw. rozszerzonego porównywania danych w narzędziu Facebook Analytics –

do celów porównawczych gromadzone i przechowywane są również zhashowane

informacje za pomocą których można identyfikować osoby fizyczne (np. imiona i

nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów).

W tym celu podczas odwiedzin naszej strony Piksel Facebooka zapisuje w Państwa

urządzeniu plik cookie, który za pomocą pseudonimowanego Cookie-ID umożliwia

automatyczne rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas odwiedzania innych stron

internetowych. Facebook będzie łączył te informacje z innymi danymi pochodzącymi z

Państwa konta na Facebooku i wykorzystywał je do sporządzania raportów o

aktywności na stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z

Państwa korzystaniem ze stron internetowych, w szczególności do celów personalizacji

reklamy. Informacje gromadzone automatycznie przez technologie Facebooka

dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane

do serwera Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam

przechowywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji

stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. W zakresie, w jakim przekazywanie

danych do USA leży w naszej odpowiedzialności, nasza współpraca opiera się na

standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Dalsze informacje

dotyczące przetwarzania danych przez Facebook znajdą Państwo w polityce

prywatności firmy Facebook.

Narzędzia analityczne Facebooka

W ramach narzędzi Facebook Business – na podstawie zebranych za pomocą kodu

piksel Facebooka danych dot. korzystania przez Państwa z naszej strony, tworzone są

statystyki aktywności użytkowników na naszej stronie. Przetwarzanie danych przez

Facebook odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. Analiza

danych (statystyk dot. użytkowania strony) służy optymalizacji i uatrakcyjnieniu naszej

strony internetowej.

Facebook Ads (zarządzanie reklamami)

Facebook Ads umożliwia nam reklamowanie naszej strony internetowej na Facebooku i

innych platformach. Ustalamy parametry danej kampanii reklamowej. Facebook jest

odpowiedzialny za dokładną realizację, a w szczególności za decyzję o wyświetleniu

danej reklamy poszczególnym użytkownikom. O ile nie określono inaczej dla

poszczególnych funkcji i narzędzi, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie

umowy o współadministrowanie danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO. Wspólna

odpowiedzialność ogranicza się do gromadzenia danych i ich przekazywania do

Facebook Ireland. Nie obejmuje to późniejszego przetwarzania danych przez Facebook

Ireland.

Na podstawie tworzonych za pomocą narzędzia Piksel Facebooka statystyk

dotyczących aktywności użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe,

prowadzimy za pośrednictwem funkcji Facebook Custom Audience emisje reklam

wśród właściwej grupy odbiorców określając przy tym profil/charakterystykę danej

grupy docelowej. W ramach funkcji rozszerzonego porównywania danych (patrz wyżej)

Facebook jest podmiotem przetwarzającym dane na nasze zlecenie.

Na podstawie pseudonimowanego Cookie-ID zapisywanego przez Piksel Facebooka i

zebranych informacjach o aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej,

tworzymy za pośrednictwem funkcji Facebook Pixel Remarketing spersonalizowaną

reklamę.

W celach analityki internetowej i optymalizacji naszej oferty – za pomocą funkcji

Facebook Pixel Conversions analizujemy aktywność użytkowników, którzy

odwiedzają naszą stronę internetową za pośrednictwem reklam wyświetlanych w

ramach uslugi Facebook Ads. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się na

podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7.3 Pozostali usługodawcy w zakresie narzędzi analitycznych i

marketingowych

Wykorzystanie Hotjar do celów analityki internetowej

W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej – za pomocą narzędzia do

analityki internetowej Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit

Street, St Julians STJ 3155, Malta („Hotjar“), w trakcie odwiedzania naszej strony

internetowej są automatycznie gromadzone i zapisywane dane (Państwa adres IP, czas

wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje

dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) na podstawie których tworzone są

pseudonimowane profile użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki

cookies. Bez udzielenia odrębnej, wyraźnej zgody – pseudonimowane profile

użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi podmiotu, któremu nadano

pseudonim. Przetwarzanie danych w związku usługami świadczonymi przez Hotjar

odbywa się w ramach zawartej umowy powierzenia danych.

  1. Integracja z Trusted Shops Trustbadge i

pozostałymi widżetami

W celu prezentacji usług Trusted Shops (znaku jakości i opinii klientów zebranych za

pomocą systemu opinii Trusted Shops) oraz oferty Trusted Shops dostępnej dla

kupujących po dokonaniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowane są

widżety firmy Trusted Shops.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie

uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty

poprzez umożliwienie dokonywania bezpiecznych zakupów internetowych. Trustbadge

i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę spółki Trusted Shops GmbH,

Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (dalej Trusted Shops) z którą wspólnie

odpowiadamy za ochronę współadministrowanych danych zgodnie z treścią art. 26

RODO. Niniejszym informujemy Państwa o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień

współadministratorów (art. 26 ust. 2 RODO). W przypadku pytań dotyczących

przetwarzania Państwa danych współadministrowanych przez nas i Trusted Shops

GmbH lub w celu dochodzenia swoich praw, prosimy o skontaktowanie się z Trusted

Shops. Dane kontaktowe znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Trusted Shops,

dostępnej tutaj. Dalsze informacje w zakresie przetwarzania i ochrony danych przez

Trusted Shops dostępne są tutaj. Niezależnie od powyższego zawsze mogą Państwo

zwrócić się z zapytaniem do nas korzystając z danych kontaktowych wskazanych w

treści niniejszej polityki prywatności w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa

prawa". Państwa zapytanie lub wniosek może w razie takiej potrzeby zostać

przekazany do drugiego współadministratora (Trusted Shops) w celu jego opracowania

i udzielenia odpowiedzi.

8.1 Przetwarzanie danych w ramach integracji Trustbadga i

pozostałych widżetów

Trustbadge jest oddawany do dyspozycji w ramach współadministrowania przez

amerykańskiego dostawcę treści CDN (Content-Delivery-Network). Odpowiedni poziom

ochrony danych zapewniają standardowe klauzule ochrony danych oraz dodatkowe

umowne porozumienia. Dalsze informacje na temat ochrony danych przez Trusted

Shops GmbH można znaleźć tutaj. W przypadku wywołania Trustbadge serwer

sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika (logi serwera), który zawiera

również Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz

operatora wnioskującego (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Adres IP jest

anonimizowany natychmiast po pobraniu, tak aby zapisane dane nie mogły zostać

przypisane do konkretnej osoby. Zanonimizowane dane są wykorzystywane w

szczególności do celów statystycznych i analizy błędów.

8.2 Przetwarzanie danych po złożeniu zamówienia

Po złożeniu przez Państwa zamówienia w sklepie, Państwa zaszyfrowany za pomocą

kryptologicznej funkcji jednokierunkowej adres e-mail zostanie przekazany do Trusted

Shops GmbH. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

Odbywa się to w celu sprawdzenia, czy są Państwo już zarejestrowani w systemie

Trusted Shops GmbH i jest niezbędne do realizacji nadrzędnych, prawnie

uzasadnionych interesów – zarówno naszych jak i Trusted Shops – polegających na

możliwości zapewnienia ochrony kupującego w związku z konkretnym zamówieniem

oraz na świadczeniu usług oceny transakcji. Jeżeli są już Państwo zarejestrowani w celu

korzystania z usług Trusted Shops, wówczas w takim przypadku dalsze przetwarzanie

danych odbywa się zgodnie z umową zawartą pomiędzy Państwem a Trusted Shops.

Osoby, które się nie zarejestrowały, będą miały możliwość dokonania pierwszej

rejestracji. Dalsze przetwarzanie danych po rejestracji zależy również od rodzaju

umowy zawartej przez Państwo z Trusted Shops GmbH. Jeśli nie zarejestrują się

Państwo do celów korzystania z usług Trusted Shops, wszystkie przesłane dane

zostaną automatycznie usunięte przez Trusted Shops GmbH, a ich powiązanie z

konkretną osobą nie będzie możliwe.

Trusted Shops korzysta z zewnętrznych usługodawców w zakresie hostingu,

monitoringu i rejestracji logów. Powyższe służy zapewnieniu bezawaryjnego

funkcjonowania systemów, podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f

RODO. Przetwarzanie danych może odbywać się w krajach trzecich (USA i Izrael). W

przypadku USA odpowiedni poziom ochrony danych jest zapewniony poprzez umowne

zastrzeżenie obowiązywania standardowych klauzul ochrony danych i dalsze środki

umowne, a w przypadku Izraela poprzez istnienie decyzji stwierdzającej odpowiedni

stopień ochrony danych.

  1. Media społecznościowe

9.1 Wtyczki mediów społecznościowych: Facebook (Meta),

Twitter, Instagram (Meta)

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki (przyciski) serwisów

społecznościowych. Wtyczki te są dostępne za pośrednictwem linka HTML, co

zapewnia, że podczas odwiedzin naszej strony zawierającej takie wtyczki (przyciski),

nie nawiązuje się automatycznego, bezpośredniego połączenia z serwerami operatora

danego serwisu społecznościowego. Po kliknięciu na jeden z przycisków (wtyczkę)

otworzy się nowe okno Państwa przeglądarki wyświetlające stronę danego serwisu

społecznościowego, na której mogą Państwo zatwierdzić wykorzystanie danego

przycisku, np. „Lubię to” lub „Udostępnij”.

9.2 Nasza aktywność na portalach społecznościowych: Facebook,

Twitter, Instagram, Youtube

Jeżeli udzielili Państwo w tym zakresie zgody danemu portalowi społecznościowemu

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podczas odwiedzania naszego konta/profilu w wyżej

wymienionych portalach społecznościowych, Państwa dane będą automatycznie

gromadzone i przechowywane w celach analityki internetowej i marketingowych. Na

podstawie tych danych tworzone są pseudonimowane profile użytkowników. Mogą one

być wykorzystywane na przykład do umieszczania w obrębie portali społecznościowych

oraz poza nimi tzw. spersonalizowanych reklam, które prawdopodobnie odpowiadają

Państwa zainteresowaniom. W tym celu wykorzystywane są zwykle pliki cookie.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych

przez poszczególne portale społecznościowe, jak również informacje dotyczące

państwa praw i możliwości konfiguracji ustawień dot. prywatności, a także dane

kontaktowe w celach złożenia zapytania opisane zostały w podlinkowanych poniżej

politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Gdyby

potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się

również z nami.

Facebook (by Meta) jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Meta

Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Meta Platforms

Ireland“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa

aktywności i sposobu korzystania z naszego fanpage'a w serwisie Facebook (by Meta)

są z reguły przesyłane do serwera Meta Platforms Ireland, Inc., 1 Hacker Way, Menlo

Park, California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja

Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych.

Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych

przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin fanpage'a w

serwisie Facebook (by Meta) odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie

zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów, które dostępne są tutaj. Dalsze

informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin

fanpage'a na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj.

Twitter jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Twitter International

Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia

(„Twitter“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa

aktywności i sposobu korzystania z naszego profilu w serwisie Twitter są z reguły

przesyłane do serwera Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA

94103 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała

decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera

się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję

Europejską.

Instagram (by Meta) jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Meta

Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Meta Platforms

Ireland “). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Państwa

aktywności i sposobu korzystania z naszego konta fanpage'a w serwisie Instagram są z

reguły przesyłane do serwera Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park,

California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie

wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca

opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję

Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin konta fanpage'a w serwisie

Instagram (by Meta) odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych

wspólnych uzgodnień współadministratorów. Dalsze informacje dotyczące

przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin fanpage'a na

Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj.

YouTube jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Google Ireland Ltd.,

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google“). Przetwarzane w sposób

automatyczny informacje dotyczące Państwa aktywności i sposobu korzystania z

naszego profilu w serwisie YouTube są z reguły przesyłane do serwera Google LLC,

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 w USA i tam zapisywane. W

stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni

stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach

ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

  1. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

10.1 Państwa prawa

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w

zakresie określonym w tym artykule;

zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Państwa nieprawidłowych lub

niekompletnych danych osobowych;

zgodnie z art. 17 RODO: tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo do

usunięcia zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze

przetwarzanie nie jest niezbędne:

do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

do wywiązania się z prawnego obowiązku;

z uwagi na względy interesu publicznego;

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

o ile:

prawidłowość tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich

usunięciu;

nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

wnieśli Państwo na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;

zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu

maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;

zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO").

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane

osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas

mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu –

ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu

bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym

momencie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia

sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa

szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować

przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych,

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec

Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu,

wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Zdanie poprzednie nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych odbywa się do celów

marketingu bezpośredniego. W takim przypadku, po wyrażeniu przez Państwa

sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych

osobowych.

10.2 Kontakt z nami

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Państwa

danych osobowych, a także w razie żądania udzielania informacji, sprostowania,

ograniczenia przetwarzania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych

zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych prosimy o

bezpośredni kontakt z administratorem danych wskazanym na wstępie niniejszej

polityki prywatności.